• client7
  • client7
  • client7
  • client2
  • client3
  • client3
  • client4
  • client6
  • client6
  • client6

جهت دریافت رایگان اطلاعات کنفرانس بر روی تلفن همراه خود، عدد ۳۰۰ را به شماره ۳۰۰۰۴۷۰۴۷۰۴۷۰۰ پیامک کنید.

۲ گواهی تقدیمی روز همایش : پذیرش مقاله (در صورت داشتن مقاله) و گواهی بین المللی طی دوره توسط موسسات IQS انگلستان

اشتراک رایگان نشریات نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن برای شرکت کنندگان در همایش

انتشار مقالات پذیرش شده کنفرانس

سو استفاده از نام مجری همایش

سطح علمی مقالات کنفرانس

کمیته علمی، داوری و سخنرانان

جهت دریافت رایگان فایل pdf نشریات : نفت و انرژی، مبدل گرمایی، چیلر و برج خنک کن، صنعت جوش فرم عضویت را تکمیل فرمایید.

فرم عضویت